Supervision og faglig vejledning

Medarbejdere har, der løser opgaver der kan opleves som følelsesmæssigt krævende, har brug for supervision og faglig sparring, for at undgå at det ender med at kravene i arbejdet overstiger de psykologiske ressourcer der er tilstede hos den enkelte medarbejder. Sker dette kan det vise sig som stress, arbejdsled, dårligt arbejdsmiljø og meget mere.
Jeg tilbyder supervision både i min klinik i Ringsted og lokalt på arbejdspladsen.

Jeg tilbyder supervision og faglig sparring primært til sundhedspersonale, enten i grupper eller enkeltpersoner.

Har du/I særlige udfordringer i forbindelse med udførelsen af jeres kerneopgave, kan jeg hjælpe med at se nye perspektiver og løsninger. Supervisionen vil foregå i jeres rammer.

I kraft af mine mange år som psykiatrisk sygeplejerske tilbyder jeg også faglig vejledning til personalegrupper der arbejder med borgere, der har en psykiatrisk diagnose.

Jeg vil gennem dialog og spørgsmål facilitere en proces, der skal lede medarbejderne til at se nye måder at anskue problemstillingerne og dermed også nye måder at problemløse.

Faglig vejledning vil ligeledes finde sted i jeres rammer og praksis.