Proceskonsultation og procesfacilitering

I forbindelse med udvikling og forandringer i organisationer kan proceskonsultation bruges som et redskab til at identificere og planlægge de interventioner, der er nødvendige for at udviklingen og forandringen finder sted.

Forandring og udvikling i organisationer kræver facilitering af forskellige processer. Jeg har en proceskonsultativ tilgang, hvilket betyder, at jeg ikke skal gøre mig til ekspert på den praksis, hvori forandringen skal finde sted og kan derfor ikke fortælle jer, hvad i skal gøre. Jeg kan derimod facilitere forskellige processer og stille spørgsmål, der kan hjælpe jer til at få øje på, hvilke ændringer der skal til for at det ønskede mål kan nås. Jeg kan ligeledes være behjælpelig med at implementere de interventioner der er fremkommet som resultat af proceskonsultationen.

Jeg kan ligeledes være behjælpelig med at implementere de interventioner der er fremkommet som resultat af proceskonsultationen.