NEO-PI-3 test

Jeg tilbyder også NEO-PI-3 testning som udgangspunkt for den personlige udvikling.

NEO-PI-3 er en erhvervsrettet personlighedstest, der kan bruges som redskab til personlig udvikling, særligt i forbindelse med sit faglige virke.

Det teoretiske fundament for NEO-PI-3 er Big Five teorien, ifølge NEO-PI-3 og Big Five er vores personlighed opbygget af fem domæner; Emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver af disse domæner har 6 facetter, disse giver tilsammen et nuanceret billede af personligheden, der kan bruges til at finde de ressourcer og udfordringer man kan have i relation til forskellige aspekter i arbejdslivet.

Testresultatet af NEO-PI-3 kan bruges på forskellige måder. Jeg tilbyder testning med en efterfølgende tilbagemelding og udviklingssamtale.

Selve testningen foregår som besvarelse af et online spørgeskema. Tilbagemeldingen og udviklingssamtalen vil foregå i min praksis.

Jeg tilbyder også testning med fremsendelse af en personlig indsigts rapport uden en opfølgende samtale.