Ledelses-/medarbejdersparring

Har du brug for, som leder, at sparre med en uvildig part?

Jeg tilbyder i den forbindelse muligheden for at sparre med mig. Du kan få vendt de problemstillinger, der volder dig problemer i en neutral kontekst. Det kan give nye perspektiver og forståelser, som kan give anledning til, at du ser nye muligheder og løsninger på dit problem.

Har en medarbejder brug for sparring i forhold til håndtering og løsning af kerneopgaven, kan en samtale med henblik på udvikling af f.eks. nye metoder og perspektiver være med til at fremme arbejdsglæde og trivsel hos den enkelte medarbejder og i forlængelse, det generelle arbejdsmiljø i en gruppe.

Det kan også være en forebyggende indsats i forhold til udvikling af stress og mistrivsel på arbejdet.