Konflikthåndtering, forebyggelse og mægling

Konflikter mellem medarbejdere kan være en udfordring i forhold til både det psykosociale arbejdsmiljø og effektiviteten af det arbejder der udføres i team eller arbejdsgruppe.

Konflikter kan anskues enten som noget der skal forhindres og elimineres, eller som noget der kan bruges konstruktivt og som kan håndteres.

En måde hvorpå konflikter forstås som noget der kan bruges konstruktivt, er ved at opbygge en fælles forståelse for hvordan konflikter opstår og kan håndteres.

Jeg tilbyder konflikthåndtering ved f.eks. at fungere som mægler i forbindelse med samarbejdsvanskeligheder mellem medarbejdere, i relation til kerneopgaven.

Konflikter kan være kilde til dårligt arbejdsmiljø og dårlig trivsel, det kan derfor være gavnligt at finde en fælles forståelse for, hvordan konflikter skal håndteres i en given gruppe. Konflikter behøver ikke kun at blive betragtet som noget negativt, de kan derimod og så være drivkraft for udvikling og forandring.

Jeg tilbyder undervisning i forskellige tilgange til konfliktforståelser og håndtering af disse.

Konfliktmæglingen kan finde sted både i jeres rammer eller i min praksis alt efter behov.

Ved konfliktmægling vil jeg have en individuel samtale med hver part, før den første mæglingssamtale finder sted.