Coaching og personlig udvikling

I coaching eller personlig udvikling tager vi udgangspunkt i det du ønsker at ændre, vil gøre mere eller mindre af enten i dit arbejdsliv eller i dit privatliv.

Ved at bruge coaching som en metode, får du mulighed for at tale med en neutral part, der gennem nysgerrige og udfordrende spørgsmål kan guide dig til at få et overblik over den problemstilling du har præsenteret, eller de aspekter af dig selv, hvor du vil udvikle dig.

Som coach har jeg ikke en aktie i dagsorden, hvad der skal tales om eller forandres, men jeg er ansvarlig for at samtalen fører dig et nyt sted hen. I starten af hver coaching session, etablere vi sammen en dagsorden, med de emner du ønsker at tale om.

Er coachingsessionen en del af et forløb vil jeg være ansvarlig for at evaluere på de fremskridt, der har været fra sidste samtale.

Mit teoretiske udgangspunkt, i forbindelse med coaching og personlig udvikling, har afsæt i et kognitivt og narrativt perspektiv. Det betyder, at der bliver taget udgangspunkt i din fortælling om dig selv og din problemstilling. Hvilke tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd, der knytter an til fortællingen.

Dette betyder også at jeg vil anvende hjemmeopgave som en del af min coaching. Hjemmeopgaverne skal fungere som en forlængelse af coachingen og støtte op om de forandringer du har valgt at arbejde imellem coachingsessionerne.